Adanın iç kesiminde, Beşparmak Dağları güneyinde, geniş Mesarya ovası, Ercan Havalimanı ve ülkenin başkenti Lefkoşa bulunmaktadır. Şimdi bu devleti, Türkiye’ye dost olan diğer devletler de tanımalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerden 55,903 öğrenci[85] gibi büyük çoğunluk Türkiye’den gelmekle birlikte, üçüncü ülkelerden ise 31,483 öğrenci[85] gelmektedir. Prof. Dr. Ünal ve Dr. Akyar, 15 Kasım 1983 yılında kurulan KKTC'nin artık "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak tüm dünya tarafından tanınması gerektiğini kaydetti. [14], Fetihten önce Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki Osmanlı Devleti'ne ait gemilerine akın yapan Hristiyan korsanlarının sığınağı haline gelmiştir. 13 Mayıs 1984’te de Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı. 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinde her iki toplum da %70 Rum-%30 Türk oranında her kurumda temsil hakkına sahipti. Kýbrýs Türk Federe Meclisinde alýnan kararla 15 Kasým 1983 tarihi, Kýbrýs Türk halkýnýn siyasi yaþamýnýn önemli bir dönüm noktasý ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiði bir gün oldu. Nüfusu 2013 genel nüfus sayımına göre 286.257[77] olup yerli Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'den gelen göçmenler olmak üzere iki esas zümreden oluşur. Maddesi gereğince, Birleşik Krallık'a ilhakı tanındı. Halil Fikret Alasya, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ", sf. Çünkü Venedikliler Katolik idi ve Ortodoks Kilisesi'ne yaşama hakkı tanımıyordu. Yunanistan Hükûmeti 1954'te Birleşmiş Milletler’e ulusların kendi kaderlerini tayin haklarının (Self-determinasyon) Kıbrıs için de uygulanması yolunda başvuruda bulundu. maddesine istinaden[37] gerçekleştirdiğini savunarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye başbakanı Bülent Ecevit’in “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla Kıbrıs'a karadan ve havadan harekât başlattı. Son olarak Ýsviçre'nin Crans Montana kentinde 28 Haziran 2017'de tekrar baþlayan ve yaklaþýk 10 gün yoðun þekilde devam eden Kýbrýs Konferansý da Kýbrýs müzakerelerinde çözüme en çok yaklaþýlan süreçlerden biri oldu. [62] Bu durumun bir sonucu olarak Kuzey Kıbrıs büyük ölçüde Türkiye'nin ekonomik desteğine bağımlıdır ve Türk hükûmetinden para yardımı almaktadır. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın … [8][9] Ambargolardan dolayı ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlı hale gelmiştir. Resmî dili Türkçedir. KKTC, etkisinde bulunduğu Akdeniz ikliminden dolayı fazla yağış almaz. TBMM hükûmete müdahale yetkisi verdi. [83], Zorunlu temel eğitimi orta öğretim dönemi takip eder. Erdinç Sancar, "21. yüzyıl stratejilerinde Türk denizcilik tarihi", sf. Bu dönemde ise önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi verilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Güvenlik Konseyi, 18 Kasım’da aldığı bir kararla bağımsızlık kararını kınadı. [75] Ercan Havalimanı 2018 yılında 4 milyondan fazla yolcu trafiğine ev sahipliği yapmış olup, daha büyük kapasiteli yeni bir terminal inşası devam etmektedir.[76]. Yaz döneminde Türkiye ve diğer ülkelerden gelen turistler günlük nüfusun artmasına yol açmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD EXPO 2020'de görücüye çıkmasının ardından dünyada dünyada büyük ses getirdi. [77] Çeşitli kaynaklarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Müslüman nüfus oranının %98,71 ile %99 oranında yer aldığı belirtilmektedir. Meclis, ayný gün düzenlediði olaðanüstü oturumda KKTC'nin kuruluþunu ve baðýmsýzlýk bildirisini oy birliðiyle onayladý. Böylece Kýbrýs'ýn Yunanistan'a ilhaký önlenerek Kýbrýs Türk halkýnýn varlýðý da güvence altýna alýndý. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmî adı ile Türkiye haricinde tanınmamaktadır. Bağımsız bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, eski kiracı Londra’yı memnun etmez. KKTC dönemi kapanmış; bundan böyle "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti" dönemi başlamıştır. [27] Birleşik Krallık adayı "Komiser" diye tabir ettiği yüksek rütbeli yöneticilerle idare etmiştir. [22] Fethin ardından Karaman'dan adaya göç ettirilen Türkler, adanın ilk Türk sakinleridir. Türklere karşı sürdürülen sindirme politikasının durdurulması için Türkiye ve Yunanistan başbakanları arasında düzenlenen toplantı bir sonuç vermeyince, Türkiye askerî müdahalede bulunacağını açıkladı. Yunanistan Ordusu'nun 15 bin askeri, gayri resmî olarak adaya yerleştirildi. 37 yýl önce kurulan KKTC, Kýbrýs Türk halkýnýn Ada'daki siyasi yaþamýný devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiði önemli bir dönüm noktasý oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. O dönemde adanın hakimi olan Lüzinyan kralı, Katerina Kornaro adlı bir Venedik soylusuyla evlendi. Türkiye ilk kez sorunda taraf olmayı kabul etti[kaynak belirtilmeli] ve 29 Ağustos’ta Londra’da Birleşik Krallık ve Yunanistan’ın katıldığı toplantıda, Türkiye de temsil edildi. Makarios seçilmiştir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkının, en mutlu günlerinden birini 15 Kasım 1983’te yaşadığını belirterek, “Soylu bir varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakârlıklarla kurduğumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü, büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi. 1943 yılında Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) kuruldu. Türk uçakları Kıbrıs üzerinde uçmaya başladı. Bunun yanı sıra  KKTC’deki birçok üniversitenin Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU – International Association of Universities) ve  İslam Dünyası Üniversiteleri Federasyonu (FUIW – Federation of the Universities of the Islamic World) üyeliği başta olmak üzere birçok uluslararası üyelikleri ve akreditasyonları bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs ile ilgili diğer önemli bilgiler şöyledir; Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmaz. Bu çerçevede Kýbrýs sorununa çözüm üretmek, Ada'da kalýcý barýþ ve istikrarý saðlamak amacýyla yürütülen müzakereler Ýsviçre'nin Mont Pelerin kasabasýnda 7-11 Kasým 2016 ve 20-21 Kasým 2016'da iki turlu gerçekleþti. Lefkoşa şehrinin tarihi merkezi etrafı 5.5 km uzunluğunda şehir duvarı ile çevrilidir ve bu duvar hâlâ sağlamdır. Ekonomik ve Sosyal Görünüm 2017. ss sf. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahilleri yüzmek için Akdeniz'in elverişli ve güvenli, mekânlarındandır. [23] Bugün adada yaşayan Kıbrıs Türkleri'nin (Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler hariç) soyu bu Osmanlı idaresinde adaya gönderilen Türklerden gelmektedir. [30] Türk topluluğu Enosis’e karşı olduğunu açıkladı. Varoluş ve özgürlük mücadelemizi devlet kurarak taçlandırdığımız için sevinçli ve gururluyuz. DAÜ ve YDÜ,[86] Avrupa Üniversiteler Birliği'nin (EUA – European University Association) tam üyesidir. [24], 93 Harbi'nde Rus İmparatorluğu karşısında yenilen Osmanlı, Ruslara karşı fazla ödün vermemek amacıyla,[25] Birleşik Krallık'ın isteği üzerine ada 92.799 sterline kiralanmıştır. Kolordu'su[kaynak belirtilmeli] Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (K.T.B.K.) Türk birlikleri 14 Ağustos'ta başkent Lefkoşa'ya, 15 Ağustos'ta Lefke ve Mağusa'ya girdi. Din İşleri Dairesi Müslümanların dinî ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. 1, Genelkurmay Basımevi (1987). Ülkenin bağımsızlığı sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır. Kýbrýs'ta 1960'da Ada'nýn iki halký olan Türkler ve Rumlar arasýnda ortaklýk temeline dayanan uluslararasý antlaþmalar uyarýnca "Kýbrýs Cumhuriyeti" kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Federasyonları Başkanları Ülkemizin Yerli ve Milli Otomobili GÜNSEL’i Test Etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde altısı yerli üçü yabancı toplam dokuz haber ajansı, on üç günlük gazete, dört haftalık dergi, dört aylık dergi, altı televizyon kanalı ve yirmi bir radyo kanalı faaliyetlerine devam etmektedir. İsmail Bozkurt, Hüseyin Mehmet Ateşin, (1999). Sitemizde yayýnlanan haberlerin telif haklarý gazete ve haber kaynaklarýna aittir. Yakýn zamanda BM öncülüðünde, Kýbrýs'taki taraflar ve garantörlerin masada yer aldýðý "5+1" formatýnda gayriresmi bir toplantýnýn yapýlmasý ve müzakerelerde neyin konuþulacaðýyla ilgili durumun netleþmesi bekleniyor. Abone Ol İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine icabetle, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Rum tarafý her seferinde çeþitli sebeplerle içerisinde BM önerilerinin de bulunduðu çözüme yönelik adýmlarý reddetti ya da kabul edilmesi mümkün olmayan þartlar öne sürdü. Kıbrıs Türk halkının vazgeçilemez egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bütün yaşamı boyunca yorulmadan, bıkmadan, geri adım atmadan mücadelesini kararlılıkla, dirençle sürdüren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'a sonsuz şükranlarımızı sunar, rahmetle ve özlemle anarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. Kýbrýslý Türkler, Rum silahlý gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleþtirilen saldýrýlar sonucu ülke yönetiminden baský ve þiddetle uzaklaþtýrýldý. Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından engellenmeye çalışan bu yardımı KKTC direkt olarak almak istemektedir.[56][57]. 2005'te Gambiya, Batı Afrika ülkesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu açıklamıştır. AB KKTC'ye 259 Milyon Euro yardım taahhüt etti. 2, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1987). 174, IQ Kültür Sanat Yayıncılık (2006). 50 sandalyeden oluþan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteði gerekiyor. 3,355 km 2 (1,295 sq mi) ( 167.) Kıbrıs Harekâtı sonrasında 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (. Baþbakan Ecevit ve Baþbakan Yardýmcýsý Necmettin Erbakan'ýn talimatýyla Türkiye, Kýbrýslý Türklerin güvenliðini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kýbrýs Barýþ Harekatý'ný baþlattý. Kıbrıs Türk mutfağı, Türk mutfağı ve Kıbrıs Rum mutfağı ile benzerlikler göstermektedir. 15 Kasım 1957'de Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kuruldu. Girne Amerikan Üniversitesi, Birleşik Krallık'ta Canterbury'de 2009 yılında kampüs açmıştır, bu kampüsün denkliği 2010 yılında İngiliz Akreditasyon Konseyi tarafından kabul edilmiştir. İnternet alan adı .ct.tr'dir. Girişteki kapı Osmanlılar tarafından yapılmıştır. 10 Aralýk 2020 gram, çeyrek ve tam altýn fiyatlarý, Tarihi anlar! Türkiye dışındaki tüm BM üyesi devletler bu liman ve havalimanlarının etkinliğini tanımamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Atatürk Öğretmen Akademisi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi,Girne Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla toplamda 101,026 öğrenci vardır. [83], Orta eğitimden sonra yükseköğrenim dönemi gelmektedir. Güzel sanatlar lisesi, anadolu lisesi, teknik lise ve turizm otelcilik okullarında eğitim dört yıllıktır. [72], Kıbrıs Cumhuriyeti 1975 yılında yaptığı girişimlerle adanın kuzeyindeki deniz limanlarını yasal olarak kapalı ilan etti, kuzeyde yer alan hava ve deniz limanlarını "yasadışı sınır geçiş noktası" olarak gördüğünü uluslararası kamuoyuna bildirdi. Bu maddeye göre basın ve duyuru hakkı tüm vatandaşlar için serbesttir ve sansür uygulanamaz. Din hizmeti veren personelin bir kısmı Türkiye'den sağlanmaktadır. KKTC'nin kurucu Cumhurbaþkaný ve dönemin Kýbrýs Türk Federe Devleti Baþkaný Rauf Denktaþ, cumhuriyetin ilan edildiði Meclis birleþiminin tamamlanmasýndan sonra Federe Meclis önünde toplanan halka ve öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada, mücadelenin bitmediðini belirterek "Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarýna." Örneğin ayakça (pedal) ve macun (reçel). Kral ölünce, ada Venediklilere kaldı. Bu canlılar yumurtlamak için Mayıs ve Ağustos ayları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kumsallarına gelmektedirler. [73] Kuzey Kıbrıs'a adanın güneyinden Yeşil Hat aracılığıyla ulaşmak da mümkün olsa da, Avrupa Birliği vatandaşlığı olmayanlar adanın kuzeyinden giriş yaptıklarında güneye geçememekte, kuzeyde kalacaklarını beyan etmeleri durumunda güneye girmelerine izin verilmediği durumlar da yaşanmaktadır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından kullanılmaktadır. 1967’de Rum saldırıları tekrar başladı. Seçim ikinci tur oyları devam etti ve resmi olmayan sonuçlara göre KKTC yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. [80][81] %0,5 oranındaki halkın Ortodoks Hristiyan, %0,2 oranında halkın Maruni Hristiyan, geriye kalanların ise diğer dini inançlarının bulunduğu belirtilmiştir. Bu çatışmalarla birlikte Kıbrıs Türklerinin hükûmetteki temsiliyeti sona ererken, yer yer Türklere karşı katliamlar yaşandı, 25.000 civarında Kıbrıslı Türk göçmen oldu ve enklavlarda yaşamaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yılbaşı kutlamaları yasaklandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde,yeni alınan kararlar kapsamında ülkeye karantinasız girişlerin süresiz olarak durdurulmasının yanı sıra Güney’de Rum Yönetiminde eğitim … Rum halkýnýn yüzde 75,83'ü planý reddederken, Kýbrýs Türk tarafý kendileri için getireceði pek çok zorluða raðmen yüzde 64,91 çoðunlukla plana "evet" dedi. [26] Osmanlı mülkiyeti devam ediyor sayılmakla birlikte, yönetim tamamen Birleşik Krallık'a geçti. 48, Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2000). [64] Avrupa Birliği, Annan planından sonra limanların açılması sözünü verse de Kıbrıs Cumhuriyeti bunu engelledi ve her ne kadar pratik olmasa da ihracat ve ithalatın güneydeki limanla üzerinden yapılmasına izin verdi. Kýbrýs'ta federasyon modelinin bir umut olmaktan çýktýðýný savunan Tatar, egemen eþitlik temelinde kurulacak, yan yana yaþayan iki devlet modelinin görüþülmesini destekliyor. Türkiye'nin karşı çıktığı bu istek Birleşmiş Milletler'ce reddedildi. 29 Nisan 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından kabul edilen 1376 sayılı kararda Kıbrıs Türk toplumu seçilmiş temsilcilerinin AKPA çalışmalarına katılabilmelerine imkân verilmesine karar verilmiştir. Kýbrýs'ý Yunanistan'a baðlamak için kurulan EOKA-B'nin liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanýn desteðiyle gerçekleþtirdiði darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kýbrýs Cumhurbaþkaný Makarios'u devirdi. Dönemin Baþbakaný Bülent Ecevit, toplantýnýn ardýndan Türk Silahlý Kuvvetlerine (TSK) Kýbrýs'a müdahale ihtimaline karþý hazýrlýk yapýlmasý yönünde talimat verdi. Bu dönemdeki yönetimin adayı Yunanistan'a ilhak planı olan Akritas Planı daha sonraları basına sızdı. Az sayıda Rum ve Maruni (Kıbrıs ağzında Maronit) doğuda Dipkarpaz, köyünde, kuzeyde Koruçam (Kormacit) ve Karpaşa köylerinde yaşamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uluslararası toplum tarafından ekonomi, ulaşım, spor gibi alanlarda ambargolar uygulanır. Bunlar genelde klasik müzik, opera, pop, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, rap gibi müzik türlerini icra ederler. Ulusal Birlik Partisi adayı olarak seçime katılan tatar oyların %51,69’unu alarak göreve geldi. Tatar konuya ilişkin yaptığı konuşmada, üzgün olduğunu ifade ederek, hükümetin en kısa sürede kurulması yönünde bir beklentinin olduğunu söyledi. [21] Kıbrıs fethedildiği tarihte adada çok az sayıda Ortodoks Rum vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, görevi iade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basın özgürlüğü, Anayasa’nın 26. maddesince[92] garanti altına alınmıştır. Fakat bunlardan bir sonuç alınmamıştır. Eğitim sektörünün 2011 yılında kazandığı gelir 400 milyon dolar olmakla beraber sanayi GSYİH'nin % 22'sine ve tarım %9'una katkıda bulunur. Bu yönetim biçimi, "Otonom Türk Yönetimi"nin ilan edildiði 1974'e kadar sürdü. [47] Cumhurbaşkanı aynı zamanda devlet başkanı, başbakan ise hükümetin başkanıdır. Uluslararası baskılar sonucunda ateşkes ilan edildi[40] ve adanın %37'si Türkler'in kontrolüne geçti[41]. [33] Nikos Sampson yeni hükûmetin devlet başkanı olduğu dünyaya ilan edildi. Yağışlar Aralık ve Ocak aylarında yoğunlaşıp ortalama deniz sıcaklığı altı ayı aşkın bir süre 20 °C dir. Kuzey Kıbrıs ekonomisine kamu sektörü, ticaret, turizm ve eğitimi içeren hizmet sektörü (2007'de GSYİH'nin% 69'luk bir bölümü) hakimdir. KKTC'nin kuruluþuna giden yolda bir yandan tüm diplomatik kanallarý zorlayan Türkiye, diðer yandan diplomasi yanýtsýz kaldýðýnda Kýbrýs Türkü'nün varlýðýný güvence altýna almak için 1974'te Kýbrýs Barýþ Harekatý ile sahada varlýk gösterdi. Hacı Osman Yıldırım, Hasan Çağlar, Vahdettin Atik. Kısaca KKTC ya da Kuzey Kıbrıs olarak geçer. ABD’nin arabuluculuğuyla Yunanistan birliklerinin geri çekilmesi sağlanınca, Türkiye harekâtı durdurdu. Kıbrıs'ın sahil kıyıları, aşağı yukarı yüz milyon senedir Chelonia mydas ve Caretta caretta kaplumbağaları tarafından ziyaret edilmektedir. Ekim 1931'de itibaren Rumlar Enosis isteğiyle ayaklandı, Rumlar'ın Birleşik Krallık yönetimine karşı ayaklanması sonucu Birleşik Krallık'ın politikası sertleşti. [31] Cunta, 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'ne emir vererek bu birliğin komutanının görevinden alınmasını ve adanın kontrolünü Yunan subayların bulunduğu bu birliğin almasını istedi. 38, İletişim Yayınları (2005). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kısaca KKTC) veya Kuzey Kıbrıs, Akdeniz'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto devlet. [32] Birlik aynı gün Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nı bastı ve II. Kıbrıs Türkleri'nin bir kısmı 1955 yılından itibaren siyasi ve ekonomik sebeplerle ülke dışına göç etmişlerdir. KKTC'de 18 Ekim'de gerçekleþtirilen cumhurbaþkaný seçiminin ikinci turunda, Ersin Tatar, oylarýn yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaþkaný seçildi. [50] Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs arasındaki ilişkiler aralarına Türkiye'yi de katarak "bir millet, üç devlet" anlayışının gelişmesine ve bu anlayışın söz konusu ilişkilere yön vermesine yol açmış olsa da Azerbaycan Dağlık Karabağ sorunu yüzünden KKTC'yi resmen tanımamaktadır. 213, Praeger Publishers (30 Haziran 2000). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TRT de izlenebilmektedir. Özellikle fotoğrafçılık, heykelcilik (heykeltıraşlık), resim v.b. [kaynak belirtilmeli] Kıbrıs ağzında Türkiye Türkçesinde kullanılmayan veya farklı anlam taşıyan bazı kelimeler bulunmaktadır. [kaynak belirtilmeli] 1964’ten beri Türkiye’de bulunan Rauf Denktaş gizlice adaya gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zamanla birçok müzik grubu ve sanatçı yetişmiştir. Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Ülkede yükseköğretim paralıdır. Donanma ve çıkarma birlikleri harekete geçti. Türkiye'nin anlaþmalardan doðan müdahale hakkýný kullanacaðý yönündeki ihtarý üzerine Yunanistan, Birleþmiþ Milletler (BM) gözetiminde adadan kuvvetlerini çekmek zorunda kaldý. Erdoğan 13.30'da Lefkoşa'ya iniş yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 15 Kasım 1983’te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu. Avrupa Birliği'nin genişlemesi'nden sorumlu üyesi Günter Verheugen raporunda bu şartlar göz önünde tutulursa AB ülkelerinin KKTC'de temsilcilikler açabileceklerini söyledi. Kıbrıs Türk Halkının ve de Anavatanımız Türkiye’nin ‘veto’ etmesi sonucu Makarios hedeflediği anayasa değişikliğini başaramayınca Rum liderliği, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “Kıbrıs Rum Cumhuriyeti”ne dönüştürme girişimlerine 21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları ile Akritas Planını uygulamaya koyarak Enosis’e giden yolu açmak isteyecekti.. [45], KKTC'nin karasal ve denizaşırı komşuları yönlerine göre aşağıda gösterilmiştir:[46]. G.K.K. [11][12][13], Kıbrıs'ta Venedik Cumhuriyeti hakimiyeti, 26 Şubat 1489'da başladı. [38][39] Türk birlikleri, adaya indikten kısa bir süre sonra adanın büyük şehirlerinden bir olan Girne'ye girdi. Fakat KATAK'ın faaliyetini yetersiz bulan Fazıl Küçük KATAK'tan ayrılmış ve 23 Nisan 1944'te Kıbrıs Millî Türk Halk Partisi (KMTHP)'ni kurmuştur. Denktaþ ve o zamanki Rum lideri Tasos Papadopulos, "Annan Planý" çerçevesinde çeþitli görüþmeler yaptý ve plan 24 Nisan 2004'te iki tarafta referanduma sunuldu. İhracat ve ithalat Türkiye üzerinden yapılmaktadır. [90] Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, NF-Board'un kurucu üyelerindendir.[91]. "Baybars: "Nüfus konusunda netiz... Nüfusumuz 374.299... "Makroekonomik Tahmin Çalışma Sonuçları", Universities: Little accord on the island, https://odatv4.com/amp/kibris-baris-harekatinin-perde-arkasi-20071925.html, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kibris-baris-harekatinin-46inci-yildonumu-5940635/amp/, "KKTC'de yabancılar villa Türkiye bela satın alıyor", "Unlawfuk exploitationof the property of displaced persons", according to the United Nations Security Council, see Resolution 550 and 541, www.Zypern.cc: United Nations Annan-Plan for Cyprus 2004, Northern Cyprus - Freedom in the World 2011. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. BRT 1 ve BRT 2 adında iki televizyon kanalının yanında beş adet de radyo ile kamusal yayıncılık yapmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan’ın ve pek çok devletin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de tepkisini çekti. Lefkoşa Surları ise 8 milden 3 mile indirilerek yeniden yapılmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti de tüm olanaklarını EOKA için kullanmaya başladı ve bu durumda Türk emniyet kuvvetleri etkisiz hale getirildi. Üniversitelerin çoğu yüksek lisans ve doktora programları gibi yüksek lisans olanakları sağlamaktadır. 16 Aralýk 2020 Çarþamba / 2 CemaziyelEvvel 1442. [84], Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin sayısı 13,396 iken Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenci sayısı 943 ve 3. Yunan ve Türk tarihinin okutulması, iki ülkenin bayraklarının kullanılması ve Yunan ya da Türk ulusal kahramanlarının resimlerinin sergilenmesi yasaklandı. Azerbaycan'da tarihi zafer turu! KKTC'nin ilan edildiði 1983'ten bu yana ülkede 35 farklý hükümet iþ baþýna geldi. [69], 2011 yılında Kuzey Kıbrıs, adanın güney kesiminde meydana gelen ve elektrik santralini etkileyen bir patlamanın ardından Kıbrıs Cumhuriyeti'ne elektrik satmıştır. [88] Ülkede kurulmuş olan Millî Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmamaktadır. 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın 21. Doğu sahili boyunca tarihî, gelişmiş Gazimağusa kenti ve onun yanında Salamis antik kenti yer alır. Günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusu 2011 yılı itibarıyla 286.257'dir. Makarios görevden alındı. Osmanlı Devleti Ortodokslara serbestçe kilise kurma ve gelişme imkânı sağladı. Liselerden herhangi birini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yükseköğrenim kurumlarının koşullarına bağlı olmak kaydıyla bu kurumdan yararlanma hakkına sahiptirler. Kýbrýs sorununa çözüm bulma amaçlý müzakereler KKTC'nin kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ ile dönemin Rum lideri Glafkos Klerides arasýnda Haziran 1968'de Beyrut'ta yapýlan görüþmelerle baþladý. Başkent Lefkoşa'ya doğru ilerlemeye başladı. ABD Başkanı Kennedy, Makarios’a bundan vazgeçmesini önerdi ve Türkiye değişiklikleri kabul etmeyeceğini bildirdi. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs'a hava ve deniz yoluyla doğrudan ulaşım yalnızca Türkiye üzerinden mümkündür, adanın kuzeyine durmaksızın yapılacak uçuşlar Chicago Konvansiyonu ihlali olarak sınıflandırıldığından tüm uçuşlar Türkiye'de durmak zorundadır.